פאטאמורגנה: אשליה ותעתוע באמנות העכשווית, מוזיאון חיפה לאמנות

ללא כותרת, 2006-2004, (פרט, בשיתוף עם חיימי פניכל), אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים